Välkommen till vår nya hemsida!

Den här hemsidan är en kärleksförklaring. En mycket personlig sådan. Till en liten hund som är mycket mer än en hund. Hur mycket mer och på vilket sätt, ja det har vi försökt göra en egen bild av.


Vad finns det i en basenji som gör den så speciell som ras? Mysticism från de gamla egyptiernas gudomförklarade hundar. Krav på integritet som hör till kattdjurens smidighet och självständighet i både kropp och själ. Urhundens beteende styrs av instinkter man inte hittar hos andra raser.

Basenjin är en hund som inte lämnar någon i sin närhet oberörd-antingen man tror sig förstå sinnelaget eller fascineras av det motsatta.

Först som sist Basenjin är ett linjeskönt ögongodis.

Senaste uppdatering 2010-03-21, premiär för nya hemsidan :)